5 Ιουνίου 2012

Η «Σύμπλευση»Η «Σύμπλευση» - Επιστημονικό Σωματείο για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη - συστάθηκε το 2012.

Τα ιδρυτικά μέλη του έχουν εργαστεί και συνεργαστεί για πολλά χρόνια σε κοινοτικές κυρίως δομές Ψυχικής Υγείας. Έχουν ενστερνιστεί, με αφετηρία την παρέμβαση στο “άσυλο της Λέρου”, το όραμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης για τη δημιουργία ενός κοινοτικού δικτύου φροντίδας και υποστήριξης των ψυχικά πασχόντων.  Όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχαν στην προσπάθεια αλλαγής του ψυχιατρικού παραδείγματος στην Ελλάδα και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δεν είναι όμως μόνο το κοινό όραμα, αλλά κυρίως η διάθεση να μην εγκαταλειφθεί η πολυετής προσπάθεια μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, που είχε ως κύριο ζητούμενο την ανάδειξη και την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων, καθώς και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αλλαγή της αντίληψης απέναντι στη ψυχική ασθένεια.

Ειδικά σήμερα, στα χρόνια της κρίσης, η ύπαρξη του υποτυπώδους κοινοτικού δικτύου φροντίδας και υποστήριξης απειλείται σοβαρά, έτσι ώστε οι πλέον ευάλωτες ομάδες των ψυχικά πασχόντων, αλλά και άλλων όπως οι άνεργοι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, πρόσφυγες - μετανάστες,  να αποκλείονται από την πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Τα μέλη της Σύμπλευσης, έχοντας μοιραστεί σκέψεις όπως οι παραπάνω, αποφάσισαν να ενώσουν τη γνώση και την εμπειρία τους, καθώς και την επιθυμία και την ανάγκη τους να μετατρέψουν την απογοήτευση και την αγωνία για το μέλλον, σε ελπίδα, δράση και δημιουργία.

Η Σύμπλευση δεν έχει σκοπό να αποτελέσει ακόμα έναν φορέα ψυχικής υγείας, αλλά τη συλλογική προσπάθεια επαγγελματιών ψυχικής υγείας που τους ενώνει η εμπιστοσύνη, οι αξίες και το κοινό όραμα για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.